Aktuality

Aktuality

 • 22. 02. 2015 Vyhlášena 1. výzva programu CENTRAL EUROPE

  Dne 12. února byla vyhlášena 1. výzva v rámci programu Interreg - Central Europe (OP Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa), která bude otevřena až do 13. dubna. V rámci této výzvy je možné podávat projekty v rámci všech 4 prioritních os a celková alokace na tuto výzvu činí 80 milionů EUR.

 • 22. 02. 2015 Blíží se termín pro podávání žádostí v rámci programu Evropa pro občany

  Už jen do 2. března 2015 je třeba podávat žádosti v obou prioritních osách programu Evropa pro občany, tedy v rámci osy 1 Evropská paměť i osy 2 Demokratická angažovanost a aktivní občanství.

 • 09. 02. 2015 eTwinning slaví 10 let soutěží pro školy

  Aktivita Evropské komise eTwinning, která podporuje on-line spolupráci škol, slaví v roce 2015 již desáté výročí. Dům zahraniční spolupráce při této příležitosti připravil pro české školy hru „Hrajeme si s eTwinningem“.

 • 08. 02. 2015 Soutěž pro mládež: Zapojte se do evropské konzultace formou eseje a vyhrajte zajímavé ceny!

  Máte zájem o stáž na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či účast na mezinárodní konferenci v Lotyšsku? Pokud si dokážete něco vybavit pod pojmy politická participace mladých nebo přístup mladých k právům, tak jste jen krůček od toho, se zúčastnit esejistické soutěže Národní pracovní skupiny Strukturovaného dialogu (v rámci programu Erasmus+).

 • 13. 01. 2015 Vyhlášena nová výzva v rámci programu Evropa pro občany

  Program Evropa pro občany 2014 - 2020 navazuje na oblíbený stejnojmenný program, který fungoval v minulém programovém období. Obecnými cíli programu jsou podpora aktivního občanství a mezinárodní spolupráce občanů, tolerance a jazykové a kulturní rozmanitosti. Vhodnými žadateli jsou hlavně města a neziskové organizace.

 • 10. 12. 2014 Nová výzva: program Justice – ochrana práv dětí

  Byla vyhlášena nová výzva programu Justice (JUST/2014/RCHI/AG/PROF), která finančně podpoří projekty zaměřující se na práva dětí. Primárním účelem výzvy je zlepšit systém ochrany dětí a zlepšit kvalitu služeb odborníků na práva dětí, zejména v soudním procesu.

 • 10. 12. 2014 Další úspěch Evropské rozvojové agentury – uspěli jsme v rámci Projektů partnerství v oblasti sportu!

  Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) zveřejnila 5. prosince seznam podpořených projektů v rámci programu ERASMUS+ - Projekty partnerství v oblasti sportu. V rámci výzvy EAC/S11/13, která měla uzávěrku v červnu, podal s naší pomocí žádost i člen ERA Partnerské sítě - Hranická rozvojová agentura a jeho žádost byla schválena.

 • 08. 12. 2014 Nová výzva: program Justice – podpora unijního občanství

  Byla vyhlášena nová výzva financující národní i nadnárodní projekty podporující výkon práv vyplývajících z občanství Unie (výzva programu Justice - JUST/2014/RCIT/AG/CITI). Cílem programu je zvýšit povědomí a zlepšit znalosti o pravidlech EU o volném pohybu, zejména v rámci směrnice 2004/38/ES a podpořit aktivní zapojení občanů EU do občanského a politického života ve členských zemích EU.

 • 05. 12. 2014 Děti jako oběti šikany ve školách, v ústavních a nápravných zařízeních

  Program Justice - Práva, rovnost a občanství vyhlásil novou výzvu předkládání žádostí o grant v oblasti dětí jako obětí šikany (výzva JUST/2014/RDAP/AG/BULL).

 • 04. 12. 2014 Nová výzva Justice & Daphne: Pomoc obětem násilí a zločinu

  Nová společná výzva programů Justice a Daphne podpoří národní i mezinárodní projekty na podporu obětí násilí a zločinu.

1 2 3 6

registrace

Web již není aktuální

V rámci udržitelnosti projektu Další vzdělávání mezinárodně pokračuje portál mezinárodní spolupráce na webu www.eracr.cz

Přejít na eracr.cz Původní Portál mezinárodní spolupráce